De website www.zonnepanelen-utrecht.nl maakt gebruik van cookies. Kom hier meer te weten over ons cookiebeleid.

Subsidie zonnepanelen Utrecht 2013

De subsidieregeling voor zonnepanelen van de gemeente Utrecht in 2013 is gestopt omdat het budget op is.

Beschikbaar budget in 2013
Het beschikbare budget in 2013 was €450.000 euro. De minimale bijdrage vanuit de gemeente was €1000 euro per aanvraag en het maximale was €10.000 euro per aanvraag. Er werd €0,40 cent per wattpiek uitbetaald.

Algemene subsidievoorwaarden

  • Een aanvraag moest voldoen aan de voorwaarden in de beleidsregel ‘Initiatievenfonds Utrechtse Energie’
  • Een aanvraag moest voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen van de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2008

Een subsidieaanvraag heeft bijgedragen aan de doelen die Gemeente Utrecht heeft opgenomen in de programmabegroting van het jaar 2013.

Subsidiecriteria

  • Een subsidieaanvraag kon worden gedaan door natuurlijke personen en Verenigingen van Eigenaren (VvE) met minimaal 5 leden van woningbouwcomplexen in Gemeente Utrecht.

Naast de algemene subsidievoorwaarden moest een aanvraag van een VvE aan de volgende criteria voldoen:

  • De VvE doet een aanvraag namens maximaal 5 personen. Deze personen hebben een ander huisnummer
  • De installatie(s) dienen achter de elektriciteitsmeter aangesloten te worden t.b.v. saldering
  • De plaatsing van zonnepanelen mag tijdens een aanvraag nog niet begonnen zijn

Bekijk op de website van Gemeente Utrecht de zogenoemde beleidsregel initiatievenfonds Utrechtse Energie voor alle voorwaarden en regels.

Termijn

Subsidieaanvragen werden binnen 12 weken behandeld. Als de Gemeente Utrecht niet over de juiste gegevens beschikt, vertraagt dit de behandeling van de aanvraag. De gegevens dienen dan aangevuld te worden.

Bron: Utrecht.nl

Bezwaar

Wanneer een inwoner van Utrecht het niet eens was met het besluit kon hij of zij binnen 6 weken na de beslissing bezwaar maken en wel om bijvoorbeeld:

  • een aanvraag werd afgewezen en daarbij een fout door de gemeente is gemaakt
  • onvoldoende motivatie bij de beslissing

Het besluit werd per post toegestuurd.

Bron: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=966

Contactgegevens Gemeente Utrecht Subsidiebureau

Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Tel: 030 – 286 33 36
Email: subsidie@utrecht.nl
Web: www.utrecht.nl/subsidie